Tác giả: Ngọc Anh Dược sĩ

Trang 1/1

Dược sĩ Ngọc Anh tốt nghiệp chính quy ngành Dược học tại khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội khóa 2015 - 2020. Hiện dược sĩ Ngọc Anh đang làm dược sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn tại trungtamthuoc.com - website chia sẻ kiến thức về thông tin thuốc và bệnh học. Dược sĩ Ngọc Anh luôn luôn mong muốn mang đến cho quý bạn đọc những thông tin chính xác và cập nhật nhất về y học sức khỏe, góp phần trong công cuộc chăm sóc sức khỏe và nâng cao ý thức cộng đồng.