Tác giả: Thư Nguyễn Dược sĩ

Trang 1/1

Dược sĩ Nguyễn Thư tốt nghiệp Dược sĩ đại học hệ chính quy của trường Đại học Y Dược Thái Bình. Là một trong những dược sĩ chịu trách nhiệm nội dung chuyên môn của healthhill.org, Dược sĩ Nguyễn Thư mong muốn đem những thông tin hữu ích về sức khỏe đến với mọi người.