Bạch Đới Linh (Vỉ)

Bạch Đới Linh (Vỉ) Mã : HM1620 Giá : 45,000 vnđ (2$) Liên kết mua hàng : bạch đới linh THÀNH PHẦN Kim anh tử, Xuyên khung, A giao, Bạch thược, Đảng sâm, Đương qui, Khiếm thực, Hương phụ,...

Hoạt huyết Hoàng Thành

Hoạt huyết Hoàng Thành Mã : HT19 (Còn hàng) Giá : 80,000 vnđ (4$) Mua hàng click vào link sau : Hoạt Huyết Hoàng Thành THÀNH PHẦN + Cao tổng hợp (tương đương): Đương quy....................................................... 1,5g Ích mẫu............................................................ 1,5g Ngưu tất........................................................... 1,5g Thục...
Quảng cáo

Recent Posts